Pozostały budżet na koncie Google Ads pokazany jako dana w Google Data Studio

Jeśli chcemy łatwo uzyskać daną w Google Data Studio, która określa jaki budżet pozostał nam do wydania na koncie Google Ads, to sugeruje takie rozwiązanie.

Najpierw musimy utworzyć sobie nowy arkusz w dokumentach Google. Plik nazywamy sobie w taki sposób, żeby łatwo było go znaleźć – ja nazwałem go Budżet kampanii x. Zapis w pliku będzie wyglądał tak – wartość budżetu będziesz mógł zmieniać odpowiednio w danym miesiącu (wedle uznania).

zapis budżetu w arkuszu Google

Następnie w Google Data Studio tworzymy daną ze źródłem danych z Google Data Studio i jako daną wybieramy Koszt. Pamiętaj, że możesz zmienić zakres dat. Ja mam ustawiony Automatyczny, a główny zakres jako poprzedni miesiąc – zapewne będzie go trzeba ustawić na jakąś konkretną datę od której zaczął się Wasz budżet.

podsumowanie statystyk
dana koszt

Następnie musimy dodać nasz arkusz z naszym budżetem. Ponownie wybieramy Podsumowanie statystyk, albo kopiujemy już utworzoną (Koszty). Podmieniamy Źródło danych, ale musimy utworzyć nowe źródło danych, dlatego klikamy w Dodaj Dane, a następnie wybieramy konektor Arkusz Google, a następnie nasz wcześniej utworzony arkusz. Wybieramy również zakres jaki nas interesuje w danym arkuszu. Następnie wybieramy daną – powinna zaciągnąć nam się nazwa z pierwszego wiersza arkusza.

dodaj nową daną
Konektor Arkusze Google
wybór arkusza google

Gdy widzimy już te dwie dane w Google Data Studio, to klikając ctrl na klawiaturze klikamy jedną, a potem drugą daną.

łączenie danych

Następnie na zaznaczonych danych prawym myszy i Połącz dane.

łączenie danych

Pojawi nam się trzecie okno z daną – domyślnie w procentach – pamiętajcie, że wartości się mogą różnić Wam w polach, bo działacie na innych liczbach.

połączone dane

Teraz edytujemy tą daną klikając obok jej nazwy z lewej strony.

zmiana danych

Domyślnie będziemy mieli takie okno – pamiętajcie, że element Budżet kampanii u Was może nazywać się inaczej w zależności od nazwy kolumny w Arkuszu Google.

edycja danych i działania

Możemy zmienić Nazwę tej danej oraz samo działanie. Za pierwszym razem w działaniu najpierw pojawił się SUM(KOSZT), a potem SUM(budżet kampanii), więc trzeba zmienić kolejność, aby działanie miało sens. Finalnie ustawienia powinny wyglądać np. tak, czyli wstawiamy minus; jako Typ: Liczba; Aktywne obliczane: Suma bieżąca.

poprawne uzupełnienie połączonych danych

Pamiętajcie, ze gdy zmienicie w Arkuszu Google wartość budżetu, to chwilkę poczekajcie i odświeżcie kartę z raportem Google Data Studio.