Pozostały budżet na koncie Google Ads pokazany jako dana w Google Data Studio

Jeśli chcemy łatwo uzyskać daną w Google Data Studio, która określa jaki budżet pozostał nam do wydania na koncie Google Ads, to sugeruje takie rozwiązanie. Najpierw musimy utworzyć sobie nowy arkusz w dokumentach Google. Plik nazywamy sobie w taki sposób, żeby łatwo było go znaleźć – ja nazwałem go Budżet…

Continue Reading